พ่อค้า(นักขูดรีด)ถึงขั้นกระอัก!!! รัฐบาลจับมือกองทัพสั่งซื้อข้าวตรงจากเครือข่ายชาวนา ก.แรงงาน-อุตฯสำรวจยอดซื้อนำป้อนโรงงานนิคมอุตฯ 70,000 แห่งทั่วปท.

Publish 2016-11-02 17:19:46

 

     ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับวงการค้าข้าวไทยที่ทุกฝ่ายร่วมใจเดินหน้าแผนงานช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ โดยกระบวนการเข้าไปช่วยซื้อข้าวจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการผูกขาดและกดขี่ราคาของพ่อค้าคนกลาง ล่าสุด นายณัฐพล รังสิตพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รมต.อุตสาหกรรม ได้มีนโยบายให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศประมาณ 70,000 โรงงาน เข้าช่วยเหลือด้วยการรับซื้อข้าวใหม่จากชาวนา เพื่อช่วยดูดซับข้าวในระบบ โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 4,600 โรงงาน กระจายใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ลำพูน พิจิตร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี ระยอง ปราจีนบุรี เพราะโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ตามปกติจะมีการซื้อข้าวเพื่อใช้ประกอบอาหารเพื่อเลี้ยง หรือจำหน่ายแก่พนักงานในโรงงานอยู่แล้ว 

     โดยกลุ่มชาวนาที่โรงงานจะเข้าไปซื้อข้าวนั้นจะมาจากโรงสีสหกรณ์การเกษตร จำนวน 45 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การรับซื้อข้าวตรงจุดและประโยชน์ถึงสหกรณ์อย่างแท้จริง พร้อมให้โรงสีชุมชนทำใบเสนอราคาเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาในการรับซื้อ ไม่ใช่การบังคับ พร้อมทั้ง ทางกระทรวงฯ จะรณรงค์ให้ข้าราชการกระทรวงบริโภคข้าวจากชาวนาโดยตรง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำในครั้งนี้

 

 

 

(ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข่าว)

 

 

 

      ก่อนหน้านั้น กระทรวงแรงงานได้มีนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือชาวนา โดยให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.)จังหวัดทั่วประเทศ และผอ.กสร. เขตในกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเข้าไปติดต่อนายจ้าง สถานประกอบกิจการ และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สอบถามถึงความต้องการซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่ง กสร.จะเป็นตัวกลางในการประสานกับพาณิชย์จังหวัดเพื่อนำข้าวมาจำหน่ายให้ตามความต้องการ เพื่อให้ลูกจ้างได้ซื้อข้าวในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้สามารถอยู่ได้โดยไม่ขาดทุน ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนการสั่งซื้อเพื่อจัดส่งข้าวถึงสถานประกอบกิจการโดยเร็วที่สุด และประสานให้เกษตรกรนำข้าวไปจำหน่ายในกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้เพียงวันแรกมียอดสั่งซื้อข้าวผ่าน กสร.ทั่วประเทศแล้วกว่า 40 ตัน


 

 

     ขณะที่  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าวแต่ละจังหวัดในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำว่า ขณะนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่ได้ดำเนินการใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ลงพื้นที่รับทราบปัญหาของชาวนาว่าเจออุปสรรคใดบ้าง เพื่อนำเสนอรัฐบาลแก้ปัญหา 2. ทหารและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะลงไปตรวจสอบกลไกการซื้อขายข้าวของโรงสีว่าเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ ทั้งจะขอความร่วมมือโรงสีให้ช่วยรับซื้อขายจากชาวนาในราคาตามกลไกตลาด และ 3.หน่วยทหารในกองทัพบกจะช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์การเกษตร ในราคาที่ชาวนาขายอยู่แล้ว เพื่อนำไปเลี้ยงกำลังพลที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 1 แสนนาย ส่วนปริมาณรับซื้อนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณในแต่ละพื้นที่และความต้องการขายของชาวนาด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะรับซื้อข้าวไว้ทั้งหมด เกษตรกรยังสามารถนำข้าวของตัวเองไปขายที่ไหนก็ได้แล้วแต่ความต้องการ

 

 

     เช่นเดียวกับทางด้านกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาของ ศธ.ทั่วประเทศ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ช่วยสนับสนุนซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือชาวนาในสถานการณ์ที่ราคาข้าวตกต่ำ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของโรงเรียนที่มีงบประมาณโครงการอาหารกลางวันอยู่ ก็ให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อให้ช่วยสนับสนุนด้วย

 

 

 

 

เรียบเรียง : กำพลาภร สำนักข่าวทีนิวส์

ขอบคุณข้อมูล : มติชนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

eakapun