พระมหากรุณาธิคุณแผ่ทุกอณูแผ่นดิน!! ชาวเมียนมาซาบซึ้งพึ่งพระบรมโพธิสมภารร่วมทุน30ล้านจัดสร้างพระมหาเจดีย์ถวาย"องค์พ่อหลวง"

Publish 2016-10-19 10:44:47

     องค์พระเจดีย์ไทย-เมียนมา ที่แรงงานชาวเมียนมาร์ ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทุนทรัพย์ ก่อสร้างขึ้นมาในพื้นที่ของวัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่กลางปี 2557 เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทำให้ชาวเมียนมาได้เข้ามาอาศัยอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร แต่ในขณะนี้การก่อสร้างเดินหน้าไปได้เพียงร้อยละ 90 พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน สร้างความเสียใจให้แก่แรงงานชาวเมียนมาอย่างยิ่ง

 

 

              นายชิง โค ประธานในการจัดสร้างพระเจดีย์ไทย-เมียนมา กล่าวว่าเมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคตรู้สึกเสียใจอย่างบอกไม่ถูก ซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับคนไทยทั้งประเทศ โดยพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นมานั้นตั้งใจจะถวายแด่พระองค์ท่าน แต่เมื่อพระองค์ท่านไม่อยู่แล้ว ก็ยืนยันเจตนารมย์ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ สมบูรณ์ สวยงาม เพื่อเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายแด่พระองค์ท่าน ขณะนี้เหลือในส่วนของรายละเอียดที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปที่สร้างจากหินขาว รวมถึง ยอดพระเจดีย์ 9 องค์ ที่สั่งมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรวมถึงเพชรนิลจินดา ที่ได้รับการบริจาค จากแรงงานชาวเมียนมาทั่วประเทศรวมถึงคนไทยที่มีจิตศรัทธา

 

 


       


     ทั้งนี้ พระเจดีย์ไทย-เมียนมา มีลักษณะใกล้เคียงกับองค์พระเจดีย์ชเวดากองของเมียนมา โดยได้มีการคัดลอกแบบ รวมถึงวัสดุที่จำเป็นส่วนใหญ่ก็จะสั่งมาจากเมียนมาเป็นหลัก เพื่อให้เป็นศูนย์กลางจิตใจของแรงงานชาวเมียนมา และให้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ชาวเมียนมาได้มาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย โดยคาดว่าองค์พระเจดีย์จะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดประมาณเดือนมีนาคม 2560 ในขณะนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างแล้วกว่า 20 ล้านบาท และเมื่อแล้วเสร็จ คาดว่าจะใช้งบประมาณในการสร้างไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน