กทท. บริการเเจกสิ่งของเเก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กทท. บริการเเจกสิ่งของเเก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Publish 2017-01-06 11:39:05

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาการท่าเรือแห่งประเทศไทย บริการเเจกสิ่งของเเก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการท่าเรือฯ ได้เตรียมสิ่งของบริการประชาชนในแต่ละวัน ดังนี้

 

1. น้ำดื่มเป็นแก้ว จำนวน 30,000 แก้ว
2. น้ำดื่มแบบขวด 5,000 ขวด
3. ผ้าเย็น 10,000 ผืน
4. ซาลาเปา 3,000 ลูก
5. ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ 4,000 ห่อ
6. สตรอเบอรี่โยเกิร์ต 6 ถัง (900 แก้ว)
7.กระเป๋า 5,000 ใบ
รวมทั้งสิ้น 57,900 ชิ้น

 

โอกาสนี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และเรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือฯ พร้อมด้วย เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือฯ สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ นางอัฌนา พรหมประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือฯ สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน นายอังกูร ล้วนประพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือฯ สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสาของการท่าเรือฯ พร้อมร่วมแจกถุงผ้า อาหาร น้ำดื่ม และผ้าเย็น บริการประชาชน

 

ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของการท่าเรือฯ จะร่วมแจกสิ่งของบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 2 - 6 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 21.00 น. ณ จุดรับรองประชาชนของกระทรวงคมนาคม บริเวณทางออกประตูเทวาภิรมย์ (ท่าราชวรดิษฐ์) พระบรมมหาราชวัง