นายกฯคนนอกจะสร้างกระแสไปทำไม ถ้าเสียงส.ส.ส่วนใหญ่ไม่หนุนก็อยู่ไม่ได้

Publish 2016-08-24 19:54:28