กรุงเบอร์ลิน ไอเดียบรรเจิด!!!ออกแบบ ห้องน้ำใหม่ เสนอติดตั้งโถยืนปัสสาวะสำหรับผู้หญิง

กรุงเบอร์ลิน ไอเดียบรรเจิด!!!ออกแบบ ห้องน้ำใหม่ เสนอติดตั้งโถยืนปัสสาวะสำหรับผู้หญิง

Publish 2017-08-13 23:42:12

กรุงเบอร์ลินในเยอรมนี กำลังมีโครงการเข้ามาดูแลประเด็นความเท่าเทียมทางเพศของห้องน้ำสาธารณะควบคู่ไปกับการพัฒนาความสะดวกสบายในเมือง
เอกสารกลุยุทธเมืองหลวงที่เรียกว่า "แนวคิดสุขา" ที่มีความยาว 99 หน้า ระบุว่าห้องสุขาทุกที่ในปัจจุบัน ซึ่งติดตั้งโถยืนปัสสาวะสำหรับผู้ชาย ควรจะมีห้องน้ำแบบที่เข้าได้ทุกเพศอยู่ควบคู่กันไปด้วยและ "ในอนาคตควรมีโถปัสสาวะที่ใช้ได้ทุกเพศ"


นอกจากนี้ เอกสารยังระบุด้วยว่า การจัดหาโถปัสสาวะสำหรับผู้หญิง "อาจจะเป็นหัวข้อต่อเนื่องของแนวคิดนี้ และเป็นโอกาสที่กรุงเบอร์ลินจะได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ริเริ่ม"ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต

ติดตามข่าวอื่นๆ