เป็นบุญตาที่ได้เห็น พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อหม่อมหลวงบัว กิติยากร พระมารดา (ภาพชุด)

เป็นบุญตาที่ได้เห็น พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อหม่อมหลวงบัว กิติยากร พระมารดา (ภาพชุด)

Publish 2017-08-12 15:29:18

พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงแสดงความเคารพรัก "คุณท่าน"
เสมอมา
.
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗
ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ได้รวบรวม
ภาพประทับใจอันแสดงให้เห็นความรัก
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงมีต่อหม่อมหลวงบัว กิติยากร พระมารดา
มาเผยแพร่ให้ชมกัน
ภาพจากหนังสือ "ประทับใจคุณท่าน"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ มีพระราชกระแสรับสั่ง
โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์เพื่อพระราชทารน
เนื่องในโอกาส ๘๔ ปี หม่อมหลวงบัว กิติยากร
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖


CR : Royal Archives of OHM

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อาทิชา พึ่งสมศักดิ์