หลวงปู่บอกว่า..ใครทำได้ชีวิตนี้ไม่มีตกอับ พระฉิมพลีให้ลาภ "หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"ก่อนนอนท่านสวดพระคาถาบทนี้ทุกคืน มีผลดีแก่ผู้ใช้มหาศาล.

Publish 2018-02-14 10:42:08พระฉิมพลีให้ลาภ "หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"

หลวงปู่บอกดีจริงๆหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ท่านเป็นพระสมถะ ไม่ยินดียินร้ายกับลาภยศสรรเสริญ ท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในพระธรรมพระวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉิมพลีให้ลาภบทนี้ดีจริง แม้หลวงปู่ยังท่องทุกคืน บทคาถามีในคลิป ดีประเสริฐนักแล..

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

Saran WiKi คาถาครูพักลักจำ 

http://www.tumsrivichai.com


เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


Suggess News